A MŰVÉSZETÉRT EGYESÜLET

MŰVÉSZEKKIÁLLÍTÁSOKMÉDIA

Az egyesület tagjai:

Babucsikné Zeikfalvy Anna

ifj. Cserna László

Cserna Ildikó
Csizmárné Markó Erika

Dr. Csizmár István

Furák Attila
Galambos Gyula

Kunhegyesi Ferenc
László Tiborné Ficsor Alexandra
László Tibor

Oláh Pál
Pribék János
Szentgyörgyi Judit
Szmutka Kata

Vlcskó János

Az egyesület művészetbarát és pártoló tagjai:

Aszódiné Nedró Éva

Dr.Ispánovity János

Nedelkovics Szilárd

Prepszent István

Takács Ágnes

2011. január 22-én a Magyar Kultúra napján 15 alapító taggal megalakult a Körös-körül a Művészetért Egyesület.

Az egyesület székhelye: 6200 Kiskörös, Luther tér 5/A fsz.12.

Közhasznúsági nyilvántartásba vételi száma: Pk.60.043/2011.

Adószáma: 18218769-1-03

Az egyesület elnöksége:

Elnök: Dr. Csizmár István

Elnökségi tagok: Babucsikné Zeikfalvy Anna, Kunhegyesi Ferenc

Az egyesület etikai bizottságának tagjai: Szmutka Kata, Furák Attila

Az egyesület célja:

- Fiatal pályakezdő, vagy kevéssé ismert művészek, alkotók tevékenységének támogatása.

- Hivatásos és nem hivatásos művészek számára közös fórum, bemutatkozási lehetőség biztosítása.

- Helyi, kistérségi és régióbeli, valamint határon túli alkotók összefogása, munkáinak széleskörű megismertetése,

  kiállítások, előadások,szakmai programok szervezése.

- Közösségben végzett alkotómunka színtereinek kialakítása és működtetése.

- Művészeti önképző, fejlesztő tevékenységi formák, programok szervezése, támogatása.

- A művészek közötti kapcsolattartás, tapasztalatcsere, információáramlás különféle lehetőségeinek elősegítése, biztosítása.

- A művészek és a művészetpártolók, szerető és támogató közönség közötti párbeszéd és együttműködés szintereinek,

  lehetőségeinek megszervezése, biztosítása.

- A művészet ügyének képviselete, támogatása,- közéleti, polgári fórumokon,- önkormányzatok és intézmények,

  valamint civil szervezetek körében.

- Fiatal alkotói tehetségek felkutatása, lehetőség szerint művészeti fejlődésük támogatása.

- Kiállítások, bemutatók szervezése, honlap készítése.

- A helyi, kistérségi és régiós lakosság kulturális szemléletének formálása.

- Kiskörös város, kistérség épített,- kulturális és természeti értékeinek közismerté tétele, népszerűsítése.

- Hagyományok felelevenítése, őrzése és továbbörökítése.

- Alkotótábor szervezése - szakmai vezetése.