vissza

 
   

Külföldi irodalmi antológiákban tallózva gyakran olvashatjuk, hogy Petőfi Sándor a világirodalom egyik legkiemelkedőbb költője. Egy francia kiadványban például a világ öt legnagyobb költője között tartják számon, együtt említve nevét Szophoklésszel, Dantéval, Shakespeare-rel és Goethével. Bennünket, magyarokat határtalan örömmel és meglepetéssel tölt el Petőfi költői testamentumának ilyen irányú tisztelete, s Kőrösiek számára még külön örömet és büszkeséget nyújt a tudat, hogy Petőfi csillag röptű pályája innen indult el.

Petőfi neve és Kiskőrös annyira összetartozik, mint ahogyan elválaszthatatlan Shakespeare nevétől Stradford vagy Goethétől Weimar. Mindez azonban a Kőrösi emberek számára nemcsak jogos büszkeséget, hanem megkülönböztetett feladatot is jelent a hagyományápolásban éppen úgy, mint a településfejlesztésben.

Kiskőrös 1973-ban lett város, s azóta is évről évre dinasztikusan fejlődik. A természetföldrajzi tényezők elsősorban, a szőlő- és gyümölcskultúrának kedveznek ezen a vidéken, a kiskőrösi mezőgazdasági termékek, főleg a könnyű homoki borok – messze földön híresek, de az utóbbi évtizedek fejlődésének eredményeként a település mind számottevőbb iparral is rendelkezik és a város gazdasági, szellemi és kulturális vonzása a térségben egyre meghatározóbb.

Az elmúlt negyedszázadban szembetűnően megváltozott a település arculata, átformálódott külső képe. Új városközpont alakult ki, új középületekkel, új utakkal, új parkokkal, s a megroppant gerincű, nádtetős régi házak helyén egészséges, komfortos sorházak és családi házak épültek.

A társadalmi összefogás és az itt élők szorgalmas munkája nyomán évről évre gazdagodik, szépül ez a város, s mind nagyobb lesz a szellemi kisugárzása. Kiskőrös lakosainak száma alig éri el a 16 ezret, tipikusan kisvárosi település, annak előnyeivel és gondjaival de olyan település is, amely lüktetően él és fejlődik s amely helyét keresi a világban.

 

 

Petőfi Sándor Társaság

A társaság célja:

A tagság aktív közreműködésére építve, szervezeti és anyagi eszközeivel elősegítse a magyarság Petőfi képének teljesebbé és árnyaltabbá tételét a Petőfi hagyományok ápolását. Tevékenysége során ezért arra törekszik, a hogy a költő jelentőségét a korabeli társadalmi,kulturális viszonyokban felmutatva és a magyar szellemi fejlődés folyamatába illesztve,Petőfi Sándor eszméinek és műveinek időszerűségét bemutassa. Ennek megvalósítását minél szélesebb társadalmi rétegek támogatásával,különösen a fiatalság, a diákság bevonásával kívánja elérni, számot tartva az önálló kezdeményezésekre. Külföldön kifejtett tevékenységével Petőfi nemzetközi ismertségére építve,azt erősítve Magyarország kapcsolatainak fejlesztését segíti. Fontos feladatának tekinti a Petőfi hagyományok életben tartását a határainkon túl élő magyarság körében.

http://www.petofitarsasag.hu/bemutatkozas.html