Ajtó a művészeti ízlésemre és irányára.

 

CSERNA LÁSZLÓ

1956-2015

Kiskőrösön születtem, 1956. december 04 - én. Tanulmányaimat a helyi általános iskolában és  Szegeden a Vedres István, építőipari szakközépiskolában végeztem. Rajz és ábrázoló geometria tanárom, Ponicsán Ádám festőművész. Tőle kaptam meg a képzőművészet szeretetét és csekélyke rajz tudásomat.

Életem eddigi részét, vonalak és műszaki rajzok között éltem le és talán ez is motivál az alkotás közben. Mértani formák, egyszerű testek és felületek jellemzik munkáimat, színekkel felöltöztetve. Az építészet megformálása is ezeken az egyszerű dolgokon alapul.

2011. január 22 - én megalakult a Kőrös - Körül a Művészetért Egyesület, alapító tagja vagyok. Egyleti művész társaim inspirálására, próbálkoztam meg a gondolataim három dimenziós megjelenítésével. Különböző természetes anyagok /kő, égetett agyag, fa, fém/ felhasználásával, valamint a fa festett felületével, próbálom kifejezni magam.

Csoportosan kiállítottam, 2011 - ben és 2012 - ben a Kőrös - Körül a Művészetért egyesülettel.

"Cserna László kompozícióit erőteljes stilizálás, elvont nyelvezet, szobrászati gondolkodás jellemzi. Mindemellett –mivel építész – az architektonikus szemlélet és a monumentalitásra törekvés érződik még kisméretű munkáin is. Szobrai egyszerű, zárt mértani formákból épülnek fel, melyek felosztásával, mozgatásával változatos formarendszert alakít ki. A geometrikus struktúrák síkban történő mozgását, rész és egész viszonyát, összefüggéseit vizsgálja. Munkáin gyakori kompozíciós elem a pozitív és negatív formák ellentéte, és az ezekből adódó fény-árnyék hatás. Bár elsősorban az absztrakció jellemzi alkotói módszerét, mégsem feledkezik meg a szobrászati nyelv alapkérdéseiről: a rendszerről, a kompozícióról és az arányokról. Mindezek nála az anyaggal vannak szoros kapcsolatban; sem az arány, sem a koncepció, sem a kézműves megmunkálás nem olyan fontos, mint a megmunkálandó anyag milyensége. Az objekt anyaga, valamint az azt körülvevő légkör teljesíti be magát a művet. A kőtömb kemény blokkja szinte láthatóvá teszi munkái körül a levegő láthatatlan terét. A kövek hideg nyugalma felfedi az azt körülvevő világ nyugtalanságát. Az emberi kéz melege, amikor megsimítja, lassan átmelegíti a követ is. Mindezek csak a kő tulajdonságai mellett látszanak annak, amik. Cserna László szobrai kiemelik a kő anyagiságait. Ezért érezhetjük úgy, hogy masszív mivoltuk ellenére is anyagtalan erőinek állagában megáll az idő. Csak a kertjében sorakozó műveinek - köveknek, vasaknak - az eróziója, maródó, rozsdásodó felülete mutatja múlását. Cserna Úr műgyűjtő is, és ez látszik munkáin. Érződik, hogy komoly, nehéz művek társaságában tölti mindennapjait, letisztult formáin átsüt a gondolat, a szellem. Munkái nélkülöznek minden szimbolikus és metaforikus jelentést, egyszerűen vannak, (illetve léteznek) minden teoretikai misztifikáció nélkül, a maguk időtlen ősanyag szerűségében".                                                                                    

Váraljai Anna művészettörténész - 2012. február