Taggyűlés: 2014.06.09

A Kőrös -Körül a Művészetért Egyesület taggyűlése az eddigi elnök, Szentgyörgyi Judit lemondása miatt új tisztségviselőket választott.

Az új elnök: Csizmár István, a korábbi alelnök.
Elnökhelyettes: Babucsikné Zeikfalvy Anna, korábban az Etikai Bizottság elnöke.
Titkár: Cserna László, akit a taggyűlés megerősített titkári tisztségében.

Az Etikai Bizottság újraválasztására is szükség volt Babucsikné Zeikfalvy Anna alelnökké választása valamint Szentgyörgyi Erika lemondása és az egyesületből történő kilépése miatt.
Az Etikai Bizottság új elnöke: Kunhegyesi Ferenc
Az Etikai Bizottság új tagjai: Szmutka Katalin és Furák Atilla

Az egyesület elnöksége és tagsága ezúton köszöni meg Szentgyörgyi Judit és Szentgyörgyi Erika eddigi munkáját, részvételét az egyesület életében.
Szentgyörgyi Juditra továbbra is számítunk, mint alkotó tagunkra, de megértjük, hogy munkája miatt az elnökséggel járó tennivalókat nem tudja a a továbbiakban vállalni.
Szentgyörgyi Erika szintén a munkája miatt nem tud részt venni az egyesület életében, azonban alkotásait továbbra is szívesen látjuk kiállításainkon.

Az egyesület tisztségviselői tisztázták az egymás közötti munkamegosztás kérdéseit is:
Az elnök feladata lesz az egyesületi formából fakadó adminisztratív feladatok ellátása és az egyesület képviselete a hivatalos eljárásokban. Gondoskodik arról, hogy az egyesület a jogszabályoknak megfelelően működjön és a pályázatokon elnyert források felhasználása a pályázati céloknak megfelelően, szabályszerűen és hatékonyan történjen.
Munkájában a titkár segíti, aki ellátja az egyesületi rendezvényekhez kapcsolódóan az egyesületi tagok munkájának megszervezését és vezetését is.
Az alelnök feladatai az egyesület művészeti tevékenységéhez kapcsolódnak leginkább. Ennek során kapcsolatot tart a hazai és külföldi művészeti szervezetekkel, társ egyesületekkel, művészekkel, művészi közösségekkel. Előkészíti, szervezi és vezeti az alkotótáborokat, ellátja a művészeti vezetői teendőket, előkészíti az egyesület kiállításait. Nyomon követi a városban és a térségben élő fiatal tehetséges alkotók művészi fejlődését és javaslatot tesz az elnökségnek az ifjú alkotók bevonására az egyesület munkájába.

Az Etikai Bizottság tagjai valamennyien tapasztalt alkotóművészek, így művészeti bizottságként, "belső zsűriként" is működnek: a kiállításra kerülő anyagot szűrik és értékelik művészi szempontból, a nem megfelelő minőségű alkotások esetén javaslatot tesznek azok mellőzésére illetve tanácsaikkal, javaslataikkal ösztönzik a kiállítókat a magasabb művészi színvonal elérésére. Fontos, hogy ezt a tevékenységük - nevezzük "kritizálási jognak" - az egyesület alkotó tagjaira is kiterjed!

Csizmár István